Girişimciler İçin Franchising Sözlüğü

Franchising Sözlüğü

Franchise nedir? denenmiş ve başarılı olmuş bir sistem ya da markanın belirli bir süre ve belirli bir bölge için temsil ve imtiyaz hakkının alınması.

Franchisor nedir? Franchise veren şirket ya da kişi

Franchisee nedir? Franchise alan şirket ya da kişi

Franchising nedir? Sistemin genel ismi

Giriş Bedeli nedir? (Initial Fee veya Franchise Fee) franchise sistemine girmek için ödenen isim hakkı bedeli

Royalty Bedeli nedir? Franchiseenin aylık cirosu üzerinden,sözleşmeden belirtilen miktarda,Franchise verene ödediği komisyon

Reklam Katkı Bedeli nedir? Franchiseenin aylık cirosu üzerinden reklam faaliyetlerinde kullanılması için Franchise verene ödediği komisyon.

Franchise Sözleşmesi nedir? Franchise veren ile franchise alan arasında düzenlenmiş her iki tarafında hak ve sorumluluklarını düzenleyen belirli süreli sözleşme

Franchise El Kitabı nedir? Franchise veren tarafından belirlenmiş kuralların yazılı olduğu uygulama kitabı

Master Franchisee nedir? Genellikle bir markanın ülke genelinde temsil hakkını ifade eder.

Alt Franchisee (Sub Franchisee) nedir? Master franchisee tarafından temsil ettiği marka için sahip olduğu hakların belirli bir bölümünü başka bir şirket ya da kişiye belirli süre ile kullandırması.

Bölge Franchisee nedir? (Area Franchisee)  Franchise veren tarafından belirlenmiş bir bölgede temsil hakkının alınması (Örneğin;Akdeniz Bölge Franchisee).

Franchising kategorimize geri dönebilir ya da Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir